Skills Intelligence heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het organiseren en afnemen van fysieke testdagen en heeft daarvoor specifieke software ontwikkeld. Voor organisaties kunnen we testdagen volledig verzorgen of er kan gebruik gemaakt worden van onze software voor eigen protocollen. Kortom, wij hebben de perfecte oplossing om sporters beter meetbaar te maken!

Hoe zorg je ervoor dat het afnemen, verwerken en analyseren van tests minder tijd kost? Hoe krijg je informatie snel bij sporters of trainers? Hoe verwerk je persoonlijke informatie met de komst van de AVG? Wij zijn aan de slag gegaan met de testproblematiek in de sportwereld en zijn erin geslaagd een oplossing te vinden waarmee het hele testproces voortaan volledig digitaal kan worden uitgevoerd! Door gebruik te maken van onze software is verwerking met papier en pen verleden tijd en ook nog eens AVG-proof! Voor de input van data kunnen we eenvoudig koppelingen maken met andere data- en informatiesystemen, daarnaast kan de software van Skills Intelligence worden ingezet als dataleverancier voor bestaande (spelervolg)systemen.

 

Onze visie

Overal in de wereld draait het steeds meer om data. Er komt meer data beschikbaar en door de toename van verschillende bronnen van data neemt de complexiteit toe. Het is een kunst om data op een efficiënte manier te verwerken, te presenteren en daar goede en bruikbare informatie van te maken op basis waarvan betere beslissingen kunnen worden genomen!

Skills Intelligence gelooft dat er in de huidige tijd steeds meer maatwerk nodig is om de juiste inzichten te krijgen. Daarom helpen we organisaties en individuele sporters bij het vergroten van hun inzicht in ontwikkeling en prestaties!

Software

Hèt IT-platform voor beweegspecialisten!

Skills Intelligence heeft een IT-platform ontwikkeld waarmee je eenvoudig en snel gegevens kan verwerken voor eigen testprotocollen.
Het platform:
  • Werkt op alle apparaten (mobiel/tablet/desktop)
  • Is AVG-proof
  • Is meertalig
  • Kan een API-koppeling maken
  • Is in eigen huisstijl

Meer informatie over software

Testing

Testdag voor sportorganisaties

Direct na afloop van een testdag testgegevens inzien door zowel de sporter als de trainer(s)? Maak gebruik van de fysieke testdag van Skills Intelligence.
Belangrijke kenmerken:
  • Verwerking van gegevens is AVG-proof
  • Tijdbesparing voor organisaties
  • Inzicht op individueel- en organisatieniveau
  • Analyses eenvoudig uit te voeren
  • Mogelijkheid tot benchmarking

Meer informatie over testdagen
 

Over Skills Intelligence

In april 2017 is Niels Dammers gestart met Skills Intelligence. De combinatie van professioneel werk als data-analist en het geven van fysieke- en tennistraining op hoog niveau liggen hieraan ten grondslag.

Skills Intelligence ontwikkelt sporttesten en een eigen IT-platform dat gezamenlijk tot doel heeft inzicht te geven in de vaardigheden van personen, groepen en organisaties.

Op individueel niveau worden op basis van de testresultaten profielen opgesteld en kan de ontwikkeling worden bijgehouden. Daarnaast kunnen organisaties hun sporters onderling vergelijken.

Door bij de door Skills Intelligence aangeboden testen altijd gebruik te maken van dezelfde protocollen en objectieve manier van dataverzameling, kan op termijn zelfs het niveau worden vergeleken met benchmarks binnen verschillende sporten.